กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและผู้บริหารศุนย์ Farm Outlet จำนวน 43 แห่ง 23 จังหวัด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ Farm Outlet ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม วิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์