กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการแบบไม่เป็นทางการที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 2 แห่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คือร้าน ชัยพงษ์พลาซ่า และ ร้านสหแสงชัย