กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางนันทวัลย์ สกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ครั้ง11/2560 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน